Hội thảo khoa học “Cục diện thế giới trong thập niên thứ ba thế kỷ XXI”

  18:52 19/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4208

  Ngày 19/11/2021, tại Hà Nội, Viện Quan hệ quốc tế thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Cục diện thế giới trong thập niên thứ ba thế kỷ XXI”. PGS,TS Thái Văn Long, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế chủ trì và điều hành Hội thảo.

  Dự Hội thảo có tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Viện Quan hệ quốc tế.

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Thái Văn Long, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế khẳng định, đất nước ta đang bước vào giai đoạn chiến lược quan trọng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đánh giá cơ đồ, vị thế và uy tín của Việt Nam tạo dựng được từ quá trình đổi mới là nền tảng thuận lợi để chúng ta hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển và vươn lên mạnh mẽ. Tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạch định và triển khai chính sách, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu phát triển đến năm 2025, 2030, 2045 với khát vọng phát triển về một Việt Nam thịnh vượng, có vị thế cao trong cộng đồng quốc tế.

  PGS,TS Thái Văn Long phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Để thực hiện thắng lợi mục tiêu khát vọng trên, theo PGS,TS Thái Văn Long cần phân tích, làm rõ những thay đổi cục diện thế giới thời gian qua và dự báo trong thập niên thứ 3 thế kỷ XXI, đồng thời quán triệt những quan điểm hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

  Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những biến động của cục diện thế giới khi bước sang thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, những tác động từ bối cảnh khu vực và quốc tế đến cục diện thế giới, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 đến cục diện thế giới hiện nay, ảnh hưởng từ sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ, Trung Quốc và Nga đến cục diện thế giới mới, cạnh tranh chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ và vành đai, con đường của Trung Quốc tại khu vực, từ đó định vị ASEAN và Việt Nam trong cục diện thế giới mới, đưa ra những dự báo cùng khuyến nghị cho việc khai thác các cơ hội và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam./.

  Tác giả: Đức Mạnh & Minh Hằng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội