Thông tin chuyên đề về “Vênêzuêla và Mỹ Latinh”

  14:52 30/03/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 330

  Sáng ngày 30/3, Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi thông tin vềVênêzuêla và Mỹ Latinh, do PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện trực tiếp thông tin, chia sẻ.

  Tại buổi nói chuyện, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo thông tin cho các đại biểu những nội dung về cách mạng Mỹ Latinh, đặc điểm cuộc cách mạng Bolivar Vênêzuêla và chủ nghĩa xã hội khoa học thể kỷ XXI.


                                PGS,TS Nguyễn Viết Thảo chia sẻ tại buổi thông tin

  Cách mạng Mỹ Latinh là cuộc cách mạng mở đầu phong trào giải phóng dân tộc, chống thực dân đế quốc, được nhiều trào lưu tư tưởng chính trị tiến bộ dẫn đường. Cuộc cách mạng này luôn phải đối mặt với những biểu hiện mới nhất của chủ nghĩa tư bản đế quốc, đồng thời hội tụ những vấn đề cơ bản của cách mạng trên thế giới.

  Chia sẻ với các đại biểu, diễn giả tại buổi thông tin, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh, cuộc cách mạng Bolivar Vênêzuêla nổ ra trong bối cảnh khủng hoảng về lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới tại một quốc gia dầu lửa, phụ thuộc nặng nề vào chủ nghĩa tư bản đế quốc. Đây là cuộc cách mạng phi bạo lực, bộ máy nhà nước tư sản và cơ sở kinh tế của nó vẫn tồn tại và đảng cộng sản không có vai trò lãnh đạo. 
  Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI là một hiện thực ở một số quốc gia Mỹ Latinh từ năm 1998 đến nay. Đây là một phương án thay thế đối với mô hình tân tự do ở Mỹ Latinh, một con đường mới của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đang phải giải quyết nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn phức tạp.

  Tại diễn đàn, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian trao đổi về những vấn đề như văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm... ởVênêzuêla./.  

  Tin, ảnh: Đỗ Diệp & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội