Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh

  16:00 24/04/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1306

  Sáng ngày 24/4/2018, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trọng thể tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh lần thứ nhất. 

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì có TS Lý Việt Quang, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh.

  Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các nhà khoa học đầu ngành, những cộng tác viên thuộc nhiều thế hệ gắn bó với Tạp chí và sự nghiệp nghiên cứu Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

  Báo cáo Tổng kết công tác biên tập – xuất bản Tạp chí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, TS Lý Việt Quang cho biết, kỷ niệm 1 năm ngày ra mắt Tạp chí (18/4/2017-18/4/2018), được sự đồng ý của Giám đốc Học viện và lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt cộng tác viên để đánh giá công tác biên tập, xuất bản của Tạp chí trong năm qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

  Được xuất bản trên cơ sở nâng cấp Đặc san Hồ Chí Minh học do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng xuất bản từ quý 1/2011, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh được xuất bản 3 tháng/1 số với 8 chuyên mục. Năm 2017, Tạp chí đã đăng tải nhiều bài phát biểu, nghiên cứu khoa học của các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

  Về cơ bản, các bài viết đảm bảo chất lượng, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của một tạp chí nghiên cứu tập trung về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, đáp ứng và phục vụ tương đối tốt công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của cắc nhà khoa học, các học viên và những người quan tâm đến Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn một số bài đăng chất lương chưa thật sự cao, việc đặt bài cộng tác viên để có những bài “đinh”  còn chưa thật sự chủ động”. Trong thời gian tới, Tạp chí sẽ làm thủ tục hồ sơ để được một số Hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư đưa vào danh sách các tạp chí được tính điểm công trình khoa học; chủ động hơn nữa kế hoạch bài viết, thực hiện nghiêm túc quy trình biên tập, xuất bản; đẩy mạnh quá trình đào tạo và tự đào tạo của đội ngũ cán bộ Tạp chí; đẩy mạnh công tác quảng bá tạp chí đến đông đảo bạn đọc.

  Tại Hội nghị, các đại biểu, các nhà khoa học về cơ bản đều ghi nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được của Tạp chí trong một năm qua và thẳng thắn đóng góp ý kiến về các chuyên mục, hướng nghiên cứu của Tạp chí; quy trình biên tập, xuất bản của Tạp chí và công tác cộng tác viên… của Tạp chí hiện nay.  

  Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện khẳng định, dù là một tạp chí còn non trẻ nhưng Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh bước đầu đã xác lập được tiếng nói và chỗ đứng riêng của mình. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ chính trị của mình, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo yêu cầu, trong thời gian tới, Tạp chí cần chú trọng hơn nữa những mặt công tác sau: i) cần khẩn trương hoàn thiện tạp chí với tư cách một thiết chế báo chí chuyên nghiệp và hiện đại; ii) xác định và thể hiện rõ nét vị trí quan trọng của tạp chí trên mặt trận thông tin lý luận và tư tưởng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, đồng thời, nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo của Đảng; iii) chủ động kế hoạch đăng tải chủ đề cụ thể của mỗi số theo từng năm, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay; iv) nâng cao hiệu quả, chiều sâu và bề rộng của công tác cộng tác viên; đa dạng hóa các hình thức phát hành để quảng bá rộng rãi và đưa Tạp chí tiếp cận đến đông đảo bạn đọc; v) coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Viện và của Tạp chí, nhất là trình độ ngoại ngữ và chuyên môn để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao được đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

  Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Học viện và đóng góp của các nhà khoa học, TS Lý Việt Quang, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn và mong muốn trong thời gian tới, Tạp chí sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Ban Giám đốc Học viện, đặc biệt là cá nhân PGS,TS Nguyễn Viết Thảo và sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị, các nhà khoa học, cộng tác viên trong và ngoài Học viện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.  

  Tin, ảnh: Minh Hằng & Việt Thắng 

  Tác giả: Minh Hằng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội