Khai giảng lớp tập huấn công tác đào tạo chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành sử dụng hệ thống cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  17:15 26/04/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1226

  Chiều 23/04/2018, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Giáo dục-đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp tập huấn công tác đào tạo chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận dành sử dụng hệ thống cổng thông tin điện tử cho các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin làm quản trị hệ thống, làm công tác nghiệp vụ viết bài, kiểm duyệt tin tức và tác nghiệp trên hệ thống cổng thông tin điện tử.

  Chiều ngày 23/04/2018, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Giáo dục-đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp tập huấn công tác đào tạo chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận dành sử dụng hệ thống cổng thông tin điện tử cho các cán bộ chuyên môn công nghệ thông tin làm quản trị hệ thống, làm công tác nghiệp vụ viết bài, kiểm duyệt tin tức và tác nghiệp trên hệ thống cổng thông tin điện tử. Tham dự khai giảng, có đồng chí Phó trưởng ban phụ trách Ban QLDA Hoàng Văn Hùng, đồng chí Phó giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Trần Danh Tuấn, đồng chí Phó trưởng phòng quản lý công sản Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thanh Tân, đồng chí Phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC – Nhà thầu thi công Đỗ Quốc Hùng và hơn 30 học viên là các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, phụ trách xử lý tin bài trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 hiện nay đã bùng nổ và đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình áp dụng công nghệ thông tin vào trong mọi lĩnh vực đời sống việc làm xã hội. Trong đó, khâu then chốt, mang tính đột phá là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phụ vụ quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhằm mục đích thực hiện công việc lớn lao đó, Ban QLDA đã và đang thực hiện nhiệm vụ triển khai gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm cổng Thông tin điện tử cho Học viện trung tâm và 05 Học viện trực thuộc” để cung cấp môi trường tác nghiệp chung, kết nối các phần mềm đạt chuẩn thành một thể thống nhất trong toàn hệ thống Học viện. Vì vậy, việc mở lớp công tác tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành sử dụng hệ thống cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Với mục tiêu đưa hệ thống cổng TTĐT vào sử dụng trên toàn hệ thống Học viện và nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT tiến xa hơn nữa trong bối cảnh hiện nay.

  Tin: Bá Thịnh- Ban Dự án

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội