Thông tin khoa học “Tư duy chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

  16:06 15/08/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1496

  Sáng ngày 14/8/2018, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi thông tin khoa học “Tư duy chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” do PGS,TS Hoàng Văn Hải, Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày.


  PGS,TS Hoàng Văn Hải trình bày tại buổi thông tin
  Buổi thông tin nhằm cung cấp những tri thức căn bản về bản chất của chiến lược, vì sao cần phải bắt đầu từ chiến lược và sự khác biệt của chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Diễn giả tiếp cận tư duy chiến lược từ phương Đông sang phương Tây với các đại diện tiêu biểu như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh-Việt Nam, Tôn Tử-Trung Quốc, Lý Quang Diệu-Singapore, Henry Mintzberg-Canada. Từ đó, PGS,TS Hoàng Văn Hải đi đến kết luận “Chiến lược là chuỗi các quyết định nhằm định hướng phát triển tương lai và tạo ra thay đổi lớn lao về chất”, và mục tiêu chiến lược luôn “cần có một sự cuốn hút đầy xúc cảm, khuyến khích mọi người dốc toàn tâm toàn lực của mình để đạt được sứ mệnh”, chiến lược không phải là một kế hoạch dài hạn.

  Toàn cảnh buổi trao đổi thông tin

  Phân tích chiến lược phát triển dành cho một địa phương, PGS,TS Hoàng Văn Hải sử dụng mô hình chiến lược Sydney 2005 - 2030 thông qua tầm nhìn, các giá trị và các định hướng chiến lược. Diễn giả kết luận: “Lãnh đạo chiến lược thành công chỉ đơn giản là: xác lập một kế hoạch chiến lược đúng đắn, thực thi kế hoạch đó, tiến hành kế hoạch một cách đầy đủ nhất - thế là thắng lợi”.

  ----------------------

  Tin, ảnh: Đỗ Dung & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội