Thông tin “Diễn đàn các chính đảng và xã hội mới, về tình hình Venezuela”

  10:14 09/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2038

  Sáng ngày 8/5/2019, PGS,TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi thông tin chuyên đề về Diễn đàn các chính đảng và xã hội mới, về tình hình Venezuela. Đây là kết quả của chuyến công tác của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ 23 do Đảng Lao động Mexico (PT) tổ chức từ ngày 4-6/4 tại thủ đô Mexico do PGS,TS. Nguyễn Viết Thảo làm trưởng đoàn.

                                   PGS,TS Nguyễn Viết Thảo chia sẻ tại buổi thông tin chuyên đề

  Tại buổi nói chuyện, PGS,TS. Nguyễn Viết Thảo đã thông tin về Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ 23 do Đảng Lao động Mexico (PT) tổ chức. Hội thảo với hai chủ đề chính: Thách thức đối với cánh tả Mỹ Latinh; Xây dựng mô hình kinh tế - xã hội phù hợp đã thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu, trong đó có khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 99 tổ chức chính trị thuộc 38 quốc gia Mỹ Latinh và trên thế giới. PGS,TS. Nguyễn Viết Thảo cho biết, Hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn lớn, có ý nghĩa đối với các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới; có những đóng góp to lớn và quan trọng vào việc củng cố khối đoàn kết của các đảng cánh tả, tiến bộ ở khu vực Mỹ Latinh.

  Từ những thông tin về cuộc Hội thảo, PGS,TS. Nguyễn Viết Thảo đi sâu làm rõ thêm về tình hình chung của các thiết chế tập hợp lực lượng cách mạng Mỹ Latinh, gồm Diễn đàn Sao Paolo, Diễn đàn Xã hội thế giới, Hội thảo quốc tế các chính đảng và một xã hội mới; rút ra một số đóng góp đặc sắc của cách mạng Mỹ Latinh: 1) Duy trì cuộc đấu tranh cách mạng sống động chống tư bản, đế quốc trong hoàn cảnh đầy khó khăn, thử thách; 2) Tích cực xây dựng các phương án thay thế chủ nghĩa tư bản tự do mới; 3) Khai mở con đường phi bạo lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa; 4) Kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với các tư tưởng chính trị tiến bộ của Mỹ Latinh; đồng thời chỉ ra một số vấn đề lý luận và thực tiễn cần quan tâm nghiên cứu.

  Buổi thông tin đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu đến từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Ban đối ngoại Trung ương; Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela; các nhà khoa học và các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

                                                    Toản cảnh buổi báo cáo, chia sẻ thông tin

  Tác giả: Tin: H.Trang; ảnh; Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội