Hội nghị Cộng tác viên xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị và phát triển văn hóa đọc khu vực Tây Nam Bộ

  14:40 03/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5784

  Nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất nhiệm vụ và giải pháp trong việc xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị, mà trọng tâm là giáo trình, tài liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ trong toàn hệ thống chính trị và phát triển văn hóa đọc khu vực Tây Nam Bộ, ngày 21/5/2019, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị và phát triển văn hóa đọc khu vực Tây Nam bộ.

  Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo Vụ Các trường Chính trị, lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Giám hiệu, một số đơn vị chức năng của các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ, các nhà khoa học là cộng tác viên tác giả của Nhà xuất bản Lý luận chính trị và đại diện cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo Tổng kết công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị năm 2017-2018 và phương hướng hoạt động năm 2019-2020 của Nhà xuất bản Lý luận chính trị, do PGS,TS Dương Trung Ý, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị trình bày và 12 ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị.

                       PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

  Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện - chủ trì Hội nghị, ghi nhận sáng kiến tổ chức Hội nghị cộng tác viên xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị khu vực Tây Nam Bộ của Nhà xuất bản Lý luận chính trị. 

  Đồng chí nhận định, trong thời gian qua, hoạt động phối hợp trong xuất bản giáo trình, tài liệu giữa Nhà xuất bản Lý luận chính trị và Học viện chính trị khu vực, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành trong cả nước nói chung và khu vực Tây Nam Bộ nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác xuất bản, phát hành bước đầu đi vào kế hoạch, nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng với các quy định của Nhà nước; Đa dạng hóa các sản phẩm xuất bản, ngoài giáo trình còn có sách tham khảo, chuyên khảo, sách phục vụ công tác chỉ đạo, nghiên cứu lý luận, công tác các trường chính trị. Đặc biệt, công tác xuất bản, phát hành của Nhà xuất bản Lý luận chính trị đã từng bước gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Học viện trực thuộc và các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bồi dưỡng cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, v.v..

  Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị nói chung, giáo trình, tài liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo yêu cầu Nhà xuất bản Lý luận chính trị cầnchủ động triển khai kế hoạch đảm bảo giáo trình, tài liệu, sách tham khảo cho các Học viện, các trường chính trị; phối hợp với các trường xuất bản thành sách những bài viết, công trình khoa học của các nhà khoa học đang làm nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy tại trường. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quảng bá về Nhà xuất bản; đồng thời, Nhà xuất bản phải thể hiện rõ hơn nữa vai trò là vũ khí đấu tranh tư tưởng lý luận, chống những quan điểm sai trái, thù địch thông qua những xuất bản phẩm lý luận đặc sắc, tiêu biểu. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác phát hành, kiên quyết kiến nghị các cấp lãnh đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Ban Giám đốc Học viện tổ chức Hội nghị cộng tác viên xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị ở các khu vực khác trên phạm vi cả nước, v.v..

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội