Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  09:42 13/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 830

  Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII và xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

  Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình Hội nghị.

  Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Tác giả: BBT dẫn tin tại www.nhandan.com.vn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội