Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  10:19 14/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 734

  Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.

  Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019.

  Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Tác giả: BBT dẫn tin tại www.nhandan.com.vn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội