THÔNG TIN - BÁO CHÍ

  • Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh

    Sáng ngày 24/4/2018, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trọng thể tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh lần thứ nhất. 

  • Thông tin chuyên đề về “Vênêzuêla và Mỹ Latinh”

    Sáng ngày 30/3, Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi thông tin vềVênêzuêla và Mỹ Latinh, do PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện trực tiếp thông tin, chia sẻ.

  • Phương thức quản lý thống nhất, có tính đột phá trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

    Là trung tâm quốc gia có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho toàn bộ hệ thống chính trị trong cả nước, thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó. Trong không khí Tết đến Xuân về, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chia sẻ về những kết quả của Học viện trong năm qua và phương hướng trong thời gian tới.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội