Trong suốt tiến trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo ...

Trang Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tại Đại hội Đoàn Thanh niên Học ...

Chiều ngày 15/8, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi thông tin chuyên đề về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga: thực trạng và ...

Phóng viên Trang thông tin điện tử Học viện đã có cuộc phỏng vấn, trao đổi với GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ ...

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu ...

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết ...

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).  Trang thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn ...

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).  Trang thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:45
  • Hôm nay: 323
  • Tháng hiện tại: 44517
  • Tổng lượt truy cập: 44517
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội