THÔNG TIN - BÁO CHÍ

  • Trao đổi chuyên đề về “Mạng xã hội và quá trình chính sách” từ kinh nghiệm của Pháp và EU

    Sáng 23/01/2018, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Mạng xã hội và quá trình chính sách” từ kinh nghiệm của Pháp và EU do ngài Arnaud Mercier- Giáo sư chuyên ngành Khoa học Thông tin và Truyền thông của Viện Báo chí Pháp, nghiên cứu viên tại CARISM trường Đại học Paris-2 trình bày. 

  • Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2017

    Ngày 8/01/2017, Tạp chí Lý luận chính Trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2017. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Báo chí - Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông); Hội Nhà báo cùng đông đảo cộng tác viên của Tạp chí.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội