THÔNG TIN - BÁO CHÍ

  • Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

    Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài viết "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4" của PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện. Bài viết được đăng tải trên Tạp chí Lý luận chính trị số 5/2017.

  • Lễ ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh

    Sáng ngày 18/4, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí chủ trì buổi lễ. 

  • Lễ ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh

    Sáng ngày 18/4, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí chủ trì buổi lễ. 

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội