Hội thảo tập huấn về “Quản trị tri thức”

23/05/2023 16:51:00

Ngày 23/5/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn về “Quản trị tri thức”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai mạc.

Dự hội thảo có ông Keiju Mitsuhashi, Quyền Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Việt Nam; bà Susann Roth, Cố vấn và Trưởng bộ phận Quản lý Tri thức, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

z4368656571604_3383161397f69c8954ec127e235fab34

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi khẳng định, trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác cán bộ; xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng yêu cầu: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trong giai đoạn cách mạng mới. 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội XIII và bám sát các vấn đề thực tiễn mới trong nước và quốc tế, Học viện đã và đang chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của cả hệ thống chính trị; từng bước khẳng định vị thế và vai trò là Trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị để cung cấp những luận cứ, cơ sở khoa học để xây dựng đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

z4368656549229_668a66010691739472b64ceed63b9719

Ông Keiju Mitsuhashi, Quyền Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Việt Nam phát biểu tại hội thảo

z4368656534724_704e117708642d6229f8ca9fc58cc3da

Bà Susann Roth, Cố vấn và Trưởng bộ phận Quản lý Tri thức, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phát biểu tại hội thảo

Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ Đối tác tri thức chiến lược giữa Học viện và Ngân hàng Phát triển châu Á, cũng như việc triển khai hội thảo tập huấn về “Quản trị tri thức”,trong bối cảnh những biến đổi nhanh chóng, khó đoán định của tình hình thế giới, GS,TS Lê Văn Lợi i yêu cầu các đồng chí học viên được cử tham gia hội thảo tập huấn dành trọn thời gian 02 ngày, tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi thảo luận, chắt lọc những những kiến thức, kỹ năng quan trọng để có thể vận dụng, áp dụng trong công tác lãnh đạo quản lý chuyên môn ở cơ quan, đơn vị công tác của cá nhân mình.

----------

Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào năm 1966. Thời gian qua, ADB đã hỗ trợ Việt Nam đạt được những thành tựu về giảm nghèo và gần đây đã giúp định hướng các biện pháp nhằm tăng tính bao trùm của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, cải thiện tính bền vững về môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Nhiều chương trình, dự án của ADB đã đóng góp hiệu quả thiết thực đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

1 (2)

Học viên nghe các chuyên gia của ADB trao đổi, chia sẻ tại hội thảo

z4368656529588_9243f538f96f2c0714acf2977392853b

Đại biểu chụp ảnh chung

Từ nhiều năm qua, ADB đã có một số hoạt động hợp tác với Học viện. Việc thiết lập quan hệ Đối tác tri thức chiến lược giữa Học viện và ADB sẽ mở ra một giai đoạn mới trong sự hợp tác giữa hai bên; qua đó góp phần tăng cường công tác quản lý hệ thống; tăng cường năng lực đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước của Học viện.

Hội thảo tập huấn về “Quản trị tri thức” sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động triển khai trong thời gian tới gồm các hội thảo, tập huấn; các nghiên cứu khảo sát/tham quan học tập trong và ngoài nước; triển khai các nghiên cứu, xây dựng báo cáo kiến nghị chính sách; hỗ trợ xây dựng chiến lược quản tri tri thức cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh v.v…

Tác giả: Tin: BBT; ảnh: Mạnh Thắng