Hội nghị học tập chuyên đề “Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

19/05/2023 19:58:00

Sáng ngày 19/5/2023, nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. PGS,TS Trần Minh Trưởng, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề.

1

Toàn cảnh Hội nghị

Nội dung chuyên đề gồm hai phần. Phần 1 là tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; và phần 2 là Cựu chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người đã để lại cho dân tộc và thời đại về một sự nghiệp, một di sản vẻ vang với một cuộc đời luôn tôn chỉ về phẩm chất và phong cách nêu gương: "Tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì độc lập của dân tộc và vì hạnh phúc của đồng bào. Điều đó được thể hiện qua cuộc đời phong phú, trải nghiệm và không ngừng vươn tới điều tốt đẹp, chân lý tiến bộ trong lời nói và hành động, thông qua đạo đức, lối sống, việc làm và phong cách nêu gương của Người".

2

PGS,TS Trần Minh Trưởng báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị học tập chuyên đề “Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” giúp mỗi cán bộ, hội viên thấm nhuần tư tưởng “nêu gương” của Bác; tích cực, tự giác học tập và làm theo phong cách “nêu gương” của Người; nghiêm túc thực hiện những quy định “nêu gương” của Đảng; ra sức giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Đức Mạnh & M.H