Hội thảo khoa học "Đồng chí Trần Đăng Ninh với Cách mạng Việt Nam"

01/12/2023 16:38:00

Ngày 01/12, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Đăng Ninh với Cách mạng Việt Nam”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội thảo.

Cùng chủ trì có PGS,TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS,TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học. 

1

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc đề dẫn hội thảo

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi khẳng định, đồng chí Trần Đăng Ninh là người cộng sản hết lòng vì nước, vì dân, luôn quán triệt tinh thần của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng quân ủy, nêu cao tinh thần quốc tế vô sản.

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Trần Đăng Ninh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc là to lớn. Cuộc đời cách mạng của đồng chí Trần Đăng Ninh là tấm gương tiêu biểu của một người cộng sản ưu tú, trọn đời tận tụy, cần kiệm, liêm chính, khiêm tốn, giản dị, gần gũi đồng bào, đồng chí, là một tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau học tập, noi theo, GS,TS Lê Văn Lợi khẳng định trong phát biểu đề dẫn.

2

Quang cảnh hội thảo

Đồng chí Trần Đăng Ninh tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Đáng, sinh năm 1910, tại thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội). 

 Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng năm 1935, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1936. Đồng chí có nhiều hoạt động và đảm nhiệm nhiều cương vị công tác khác nhau: Lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân ở Hà Nội (1937-1939); lãnh đạo phong trào cách mạng ở Bắc Sơn (1940); Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị Trung ương 8, tháng 5- 1941); Tham gia Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ (4-1945) rồi Bộ Tư lệnh đầu tiên của Việt Nam Giải phóng quân (5-1945); thành viên Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc (8-1945); Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Bộ Việt Minh (1945); Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương (1948-1949); Phó Tổng Thanh tra của Chính phủ; Ban Giám sát Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1949); Đặc phái viên của Chính phủ (1950); Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, nay là Tổng cục Hậu cần (7/1950); Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II năm 1951); Thành viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương (4/1951)…

Do có nhiều công lao và thành tích đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng chí đã được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý: Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Sao vàng.  

3

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Với nhiều tham luận, hội thảo đã tập trung thảo luận, làm sáng rõ các nội dung về những cống hiến, đóng góp của đồng chí Trần Đăng Ninh trên các phương diện: từ người yêu nước trở thành người cộng sản và đảm nhiệm cương vị Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I; người cán bộ tài năng của Trung ương; tấm gương người cộng sản kiên trung, trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Tham luận tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cho biết, trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đăng Ninh đã được Đảng tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng, đầy khó khăn thử thách như: Trưởng Ban đầu tiên của Ban Kiểm tra Trung ương; Phó Tổng thanh tra của Chính phủ; Đặc phái viên của Chính phủ phái sang Trung Quốc đặt quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ đối với cuộc kháng chiến của quân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần) Bộ Quốc phòng, v.v… Ở cương vị nào, dù khó khăn gian khổ tới đâu, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong công tác và cuộc sống, đồng chí là người cán bộ lãnh đạo luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, chú ý lắng nghe, lắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; luôn thương yêu, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, thương yêu, quý trọng đồng chí, đồng đội.

Tác giả: Tin: BBT; ảnh: Đức Mạnh