Phóng sự: Lan tỏa nhiệt huyết, trí tuệ và bản lĩnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

28/10/2021 08:51:10

Chiều ngày 21/10/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Phát biểu tổng kết Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định Cuộc thi là sáng kiến lần đầu tiên được tổ chức trong toàn hệ thống để góp phần xây dựng mạng lưới, phát hiện và đào tạo đội ngũ những “cây viết” chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sau gần 3 tháng phát động từ ngày 19/5/2021 đến ngày 15/8/2021, đã có 8.129 bài viết gửi về tham dự Cuộc thi, trong đó có 5.691 bài viết ở thể loại tạp chí khoa học và 2.438 bài viết ở thể loại báo điện tử. Để chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng Phóng sự: Lan tỏa nhiệt huyết, trí tuệ và bản lĩnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chi tiết xem tại link:

https://vtv.vn/video/xay-dung-dang-26-10-2021-527804.htm?fbclid=IwAR2XrAIzcGjF9FjgjRAHsYg7WP-8IRBrvctXMURtdSaVdewxP9YROLXxA5Y

 

Tác giả: VTV