Tọa đàm khoa học “Đồng chí Ngô Gia Tự với công tác xây dựng Đảng”

01/12/2023 16:53:00

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 - 03/12/2023), chiều ngày 01/12/2023, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Ngô Gia Tự với công tác xây dựng Đảng”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì tọa đàm.

Cùng chủ trì có PGS,TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; TS Đinh Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Ninh; các nhà khoa học và thân nhân gia đình đồng chí Ngô Gia Tự.

2

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện phát biểu đề dẫn tọa đàm

Báo cáo đề dẫn tọa đàm do GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày đã nêu bật những đóng góp và vai trò quan trọng của đồng chí Ngô Gia Tự đối với cách mạng Việt Nam, trong đó nổi bật là lĩnh vực xây dựng Đảng trên nhiều phương diện: Đồng chí Ngô Gia Tự với công tác xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ của Đảng; Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; Công tác vận động quần chúng; Xây dựng đạo đức của Đảng cách mạng.

“Tưởng nhớ đồng chí Ngô Gia Tự, chúng ta tự hào về một người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh. Trân trọng những đóng góp to lớn của đồng chí Ngô Gia Tự và thế hệ tiền bối của Đảng, chúng ta nguyện học tập, noi theo tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực của đồng chí, giữ vững bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”. GS,TS Lê Văn Lợi cho biết.

1

Quang cảnh tọa đàm

Các tham luận tại tọa đàm đều khẳng định, đồng chí Ngô Gia Tự có những cống hiến to lớn với Đảng và cách mạng nước ta. Đồng chí là người sớm giác ngộ cách mạng, tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam. Với nhãn quan chính trị nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, đồng chí Ngô Gia Tự đề xuất chủ trương, khởi xướng phong trào “vô sản hóa” đặt tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản của Việt Nam. Đồng chí là một trong những người sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và là người đã đề xuất và đấu tranh kiên quyết cho việc thành lập một chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra trong một gia đình nhà Nho tại làng Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, nay là xã Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Với tấm lòng yêu nước sâu sắc, được tiếp xúc với những trào lưu tư tưởng tiến bộ khi còn là học sinh trường Bưởi, đồng chí đã sớm tham gia các hoạt động yêu nước. Cuối năm 1926, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, dấn thân vào cuộc đấu tranh cách mạng theo lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Đầu năm 1927, đồng chí được Kỳ bộ Hội Thanh niên Việt Nam cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ cử đi dự lớp huấn luyện chính trị được tổ chức tại Bản Đáy (Trung Quốc). Sau lớp huấn luyện, đồng chí Ngô Gia Tự đã tích cực hoạt động và trở thành một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào cách mạng Việt Nam.

4

Đại biểu tham luận tại Tọa đàm

Tại Đại hội Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ, tháng 3/1929, những lập luận sắc sảo, đầy sức thuyết phục của Ngô Gia Tự đã quy tụ được ý chí chung của Đại hội tán thành chủ trương thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Đầu tháng 5/1929, tại Đại hội toàn quốc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí Ngô Gia Tự và đoàn đại biểu Bắc Kỳ phân tích tình hình thế giới và trong nước, nhấn mạnh quy mô và tính chất của các cuộc đấu tranh, qua đó khẳng định trình độ giác ngộ và trình độ tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đòi hỏi phải có một chính đảng để tiếp tục đưa phong trào tiến lên. Đồng chí khẳng định trong điều kiện hiện tại nếu chần chừ trong việc thành lập Đảng Cộng sản là sai lầm lớn đối với phong trào cách mạng. Những ý kiến của đồng chí Ngô Gia Tự và đoàn đại biểu Bắc Kỳ thực sự là những quan điểm có tầm chiến lược đối với vận mệnh cách mạng Việt Nam. 

Để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản một cách hiệu quả nhất, tại Hội nghị Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ, đồng chí Ngô Gia Tự và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đề xuất vận động “vô sản hóa” và được lãnh đạo Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ chấp nhận. Đó là quyết định có ý nghĩa lịch sử đối với phong trào và tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm đưa các hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để thâm nhập vào cuộc sống, lao động và rèn luyện theo lập trường của giai cấp công nhân; đồng thời tuyên truyền, giác ngộ, tổ chức vận động công nhân, nhân dân đi theo cách mạng; phát triển cơ sở cách mạng, lấy công - nông dân làm gốc. Đồng chí Ngô Gia Tự và Nguyễn Đức Cảnh được phân công phụ trách phong trào “vô sản hóa”. Trong phong trào này, đồng chí Ngô Gia Tự vừa là người đề xuất, vừa là người tổ chức triển khai, tổng kết góp phần điều chỉnh sự lãnh đạo của Kỳ bộ Bắc kỳ theo sát với bước tiến của phong trào. 

5

Đại diện gia đình Đồng chí Ngô Gia Tự (phải)

Đồng chí Ngô Gia Tự là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của người đảng viên cộng sản: tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hi sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm tháng hoạt động bí mật, cũng như lúc bị địch bắt, tra tấn, tù đày, đồng chí luôn nêu cao tinh thần bất khuất, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, vượt qua mọi gian nguy, thử thách. Toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là một mẫu mực về phẩm chất cao quý của người cộng sản cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập./.

Tác giả: Đức Mạnh & HG