Khai giảng Lớp tập huấn chuyên sâu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

  15:11 13/11/2014

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 778

   

  Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HVCTQG của Học viện về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hai năm 2014-2015, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện, sáng ngày 13/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn chuyên sâu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013.

  Dự buổi Lễ có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Chu Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ủy viên Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, giảng viên cao cấp khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng nhiều cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc.

  Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện khẳng định, lớp tập huấn này là một nội dung quan trọng trong kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Học viện trong hai năm 2014-2015 theo tinh thần Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Chính phủ và yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để Hiến pháp mới đi vào cuộc sống.

  Diễn ra từ ngày 13-14/11/2014 với 12 chuyên đề cụ thể, từ sự cần thiết, mục đích, yêu cầu, quan điểm, quá trình và phạm vi sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho đến hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp; chế định chế độ chính trị; chế định về bảo vệ Tổ quốc; chế định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; chế định về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; chế định về quốc hội; chế định về tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân…

  Với các báo cáo viên là những chuyên gia đầu ngành, những người đã tham gia quá trình biên soạn bản Hiến pháp năm 2013, lớp tập huấn sẽ phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp năm 2013 nhằm góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật hướng tới giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Hoc viện nắm được những nội dung đã sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp năm 2013 và thực hiện các nội dung này của Hiến pháp; góp phần cung cấp thông tin, kiến thức để giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Học viện chuẩn hóa và nâng cao chất lượng bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học.

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Đây là bản Hiến pháp vừa kế thừa giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và 1992; vừa thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

  Minh Hằng/ Ảnh: Mạnh Thắng


  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội