THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  • Cụm thi đua số 8 tổ chức giao lưu thể thao chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949 - 2019)

    Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/HVCTQG, ngày 30/01/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức, triển khai phong trào thi đua các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2019, sáng ngày 04/6/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị Cụm trưởng, Cụm thi đua số 8 tổ chức giao lưu thể thao (thi đấu cầu lông) giữa cán bộ, công chức, viên chức các trường Chính trị trong Cụm thi đua số 8, nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019).

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội