ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC

 • Hạt nhân của Phong trào thi đua

  Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết về PGS,TS Lê Văn Đính - một trong năm điển hình tiên tiến của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 • Sự học không bao giờ ngừng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

  Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết về TS. Đào Ngọc Báu - một trong năm điển hình tiên tiến của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 • "Có duyên" với các cuộc thi tìm hiểu về Bác

  Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết về TS. Nguyễn Thị Huỳnh Như - một trong năm điển hình tiên tiến của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 • Phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

  Sáng ngày 11/7/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đại hội là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của công tác thi đua tại Học viện và các trường chính trị trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống hơn 70 năm qua và những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo tổng kết "Phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025".

 • Ghi nhận từ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh

  Với bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã có những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trường đã được Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Học viện, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh…

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội