TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV

    Chiều ngày 31/5/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đối với TS Lê Xuân Tạo. Do tình tình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước, buổi Lễ đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thành phố Hà Nội) và Học viện Chính trị khu vực IV (thành phố Cần Thơ).

  • Công bố quyết định thành lập Trung tâm Chia sẻ tri thức quốc tế

    Chiều ngày 18/5/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Chia sẻ tri thức quốc tế (Trung tâm) và quyết định về nhân sự của Trung tâm. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

  • Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

    Chiều 20/4/2021, tại Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trao Quyết định.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội