Công bố quyết định bổ nhiệm Quyền Trưởng ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành

  11:31 04/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2110

  Sáng ngày 4/5/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Quyền Trưởng ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (Ban Quản lý dự án) cho đồng chí Hoàng Văn Hùng.

  Dự lễ công bố có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý dự án.

  Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định về việc giao đồng chí Hoàng Văn Hùng, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giáo dục – đào tạo giữ chức Quyền Trưởng ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành từ ngày 1/5/2020.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Hùng

  Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Văn Hùng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của cá nhân đồng chí Hoàng Văn Hùng và tập thể Ban Quản lý dự án trong thời gian qua. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên toàn hệ thống Học viện đã có những khởi sắc nhất định. Các công trình dự án đã được triển khai bài bản, kịp thời phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện (14/9/1949-14/9/2019).

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Văn Hùng

  Phát biểu giao nhiệm vụ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu cá nhân đồng chí Hoàng Văn Hùng và tập thể Ban Quản lý dự án trong triển khai nhiệm vụ cần: i) gắn kết chặt chẽ với Chiến lược phát triển Học viện, với Quyết định 145- QĐ/TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ 3 (2020-2025), để góp phần xây dựng Học viện trở thành địa chỉ học thuật uy tín, tin cậy không chỉ trong nước mà còn trên khu vực và quốc tế; ii) tổ chức thực hiện đúng theo Luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo tính công khai, minh bạch từ tư vấn đến tổ chức đầu thầu, thiết kế, thi công, giám sát, kiểm tra…, đặc biệt cần đôn đốc chú ý các dự án chậm tiến độ và rà soát lại quy chế về tổ chức quản lý dự án; iii) chú ý xây dựng đội ngũ có trình độ, có chuyên môn về quản lý dự án, từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Ban và đánh giá lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được Học viện xác định nhằm có hướng đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý dự án một cách phù hợp, đồng thời cần bổ sung thêm cán bộ có am hiểu về chuyển đổi số và công nghệ thông tin; iv) quan tâm chăm lo đến tâm tư tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng đơn vị thành một tập thể mạnh, đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của Học viện.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý dự án trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự phối hợp, giúp đỡ chặt chẽ của các đơn vị trong Học viện cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị. Trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Học viện, đồng chí Hoàng Văn Hùng xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thạn chế còn tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao.  

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Hùng

  Đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Học viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Hùng

  Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Hùng

  Tác giả: Đức Mạnh & Minh Hằng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội