Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện

  18:01 29/03/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3044

  Sáng ngày 29/3/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi Lễ.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS,TS Dương Trung Ý

  Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, PGS,TS Lê Văn Lợi, PGS,TS Dương Trung Ý; lãnh đạo các đơn vị chức năng; đại diện Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Học viện, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin.

  Thừa ủy quyền Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định giao đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện kiêm giữ chức Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện.

  Phát biểu tại buổi Lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, trong những năm qua, vai trò, vị thế và ảnh hưởng của Học viện ngày càng lớn, nhất là từ khi thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong đó, Cổng Thông tin điện tử Học viện góp một phần quan trọng để khẳng định, lan tỏa những đóng góp của Học viện; từ đó đưa ra những định hình, phương thức, cách làm, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, yêu cầu biên tập, đặc biệt là những nội dung về các vấn đề liên quan đến đường lối chủ trương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Học viện, thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách của Học viện trên Cổng Thông tin điện tử Học viện được đặc biệt chú trọng. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện quyết định phân công đồng chí Dương Trung Ý đảm nhận chức danh Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, là một cán bộ trưởng thành từ công tác xây dựng Đảng, báo chí và xuất bản, đồng chí Dương Trung Ý sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp có hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Đại diện lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng PGS,TS Dương Trung Ý

  Bày tỏ vinh dự khi nhận Quyết định phân công làm Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện, PGS,TS Dương Trung Ý trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm kiện toàn chức danh Tổng Biên tập và thường xuyên quan tâm toàn diện hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Học viện.

  Nhận thức rõ đặc thù hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Học viện: kênh truyền thông, cung cấp, phản ánh thông tin về mọi mặt hoạt động của Học viện; công cụ quản lý, cung cấp các dịch vụ công và là hình ảnh, sự hiện diện của Học viện trên môi trường Internet. Qua đó góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của Học viện trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, người Việt Nam, cũng như đến các đối tác và bạn bè quốc tế, PGS,TS Dương Trung Ý khẳng định, đảm nhận chức danh Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện là một nhiệm vụ đòi hỏi trách nhiệm rất cao và khẳng định sẽ nỗ lực cùng với tập thể, cán bộ Cổng Thông tin điện tử Học viện phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin cậy giao phó.

  Cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, công chức Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin tặng hoa chúc mừng PGS,TS Dương Trung Ý

  Tác giả: Tin: MH; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội