Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  17:42 01/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 8625

  Chiều 1/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với đồng chí Dương Trung Ý, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự, chủ trì Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Dự lễ có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện; đồng chí Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện.

  Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Dương Trung Ý giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao Quyết định số 2312-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bổ nhiệm đồng chí Dương Trung Ý giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Phát biểu và giao nhiệm vụ cho đồng chí Dương Trung Ý, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, năm nay, Học viện đã hoàn thiện công tác kiện toàn Ban Lãnh đạo theo tinh thần Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện. Chúc mừng đồng chí Dương Trung Ý đảm nhận trọng trách mới mà Đảng và Nhà nước giao, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, việc bổ nhiệm đồng chí Dương Trung Ý khẳng định sự đánh giá cao của Ban Bí thư Trung ương, của Đảng ủy, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Học viện đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của đồng chí Dương Trung Ý.

  Khẳng định đây là vinh dự, đồng thời là trọng trách lớn của cá nhân đồng chí Dương Trung Ý trước Đảng, Nhà nước và Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn trên cương vị mới, cùng quá trình công tác, trưởng thành trên nhiều cương vị tại Học viện, đồng chí Dương Trung Ý sẽ tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng Học viện trở thành một tập thể đoàn kết, phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; gương mẫu, thực hiện nghiêm trách nhiệm của người lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiếp nối và khẳng định truyền thống, bản sắc văn hóa Trường Đảng. Qua đó sẽ góp phần xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện trong giai đoạn mới - giai đoạn Học viện sẽ tiếp tục quyết liệt, đồng bộ triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Học viện với những yêu cầu mang tính hệ thống, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý; đặc biệt là những yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, cũng như những yêu cầu đặt ra cho công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận, tham vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Dương Trung Ý

  Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Trung Ý

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Trung Ý trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Giám đốc và Thường vụ Đảng ủy Học viện đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách và nhiệm vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của các thế hệ cán bộ công chức Học viện.

  Trên cương vị mới, đồng chí Dương Trung Ý khẳng định sẵn sàng đón nhận và thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó; tiếp tục học hỏi, quán triệt tinh thần đổi mới của Học viện, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc, góp phần đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

  PGS,TS Dương Trung Ý sinh năm 1971; quê quán: tỉnh Bắc Giang. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện, đồng chí từng  từng đảm nhiệm các chức vụ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Trưởng khoa, Học viện Xây dựng Đảng; Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Bí thi Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học.

  Tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Học viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Trung Ý

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội