Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Học viện năm 2014

  10:11 13/01/2015

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 742

  Thực hiện Thông báo liên tịch số 525/TBLT-HVCTQG-CĐHVCTQG ngày 15/12/2014 của Giám đốc Học viện và Công đoàn Học viện về kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 tại Trung tâm Học viện, chiều 12/1, Văn phòng Học viện đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Học viện năm 2014. Dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; TS Nguyễn Thị Báo, Chánh Thanh tra, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện; TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Học viện.


                                 Đồng chí Lê Hữu Giang trình bày báo cáo tại Hội nghị

  Trong không khí dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng đối với các hoạt động của đơn vị trong năm 2014. Phần lớn các ý kiến đều thống nhất, trong năm qua, Văn phòng Học viện đã có nhiều tiến bộ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, hầu hết các nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả; đơn vị đã chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng, lãnh đạo Học viện và lãnh đạo Văn phòng cần quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng cần phát huy cao hơn tính tích cực, chủ động, không ngừng tự bồi dưỡng và rèn luyện năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

  Thay mặt Ban Giám đốc dự và chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện phụ trách công tác Văn phòng nhất trí với nội dung của Dự thảo báo cáo và các ý kiến đóng góp, song đồng chí cũng cho rằng, báo cáo cần phân tích kỹ hơn nội dung, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

        ​                      PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, trong năm 2015, Văn phòng phải tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của Học viện; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Văn phòng với các đơn vị trực thuộc Học viện; nêu cao khẩu hiệu, rèn luyện tác phong “trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại”; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, ban nữ công của đơn vị, đẩy mạnh sinh hoạt dân chủ, củng cố đoàn kết, đồng thuận, cộng đồng trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn Văn phòng; chú trọng cải thiện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng. Trân trọng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, những nỗ lực của hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Học viện trong năm qua, đồng chí tin tưởng rằng, Văn phòng sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, thành tích tốt đẹp trong năm 2015.

  Hội nghị đã thông qua Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các mặt công tác năm 2014 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2015 của Văn phòng Học viện, Báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Học viện tại Hội nghị cơ sở và Nghị quyết tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015.

  Đánh giá cao không khí công khai, dân chủ của Hội nghị, TS Nguyễn Thị Báo, Chánh Thanh tra Học viện, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện khẳng định, dù Văn phòng là đơn vị có số lượng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức nhưng thông qua Hội nghị đã cho thấy tinh thần đồng thuận, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm qua. Đồng chí tin tưởng, đây chính là động lực to lớn nhất để Văn phòng Học viện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị năm 2015./.

  Một số hình ảnh tại Hội nghị:


                                                                  Toàn cảnh Hội nghị

                Đồng chí Phạm Thị Thành trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đề xuất của các đơn vị

                  Đồng chí Nguyễn Thị Báo, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu tại Hội nghị


                                         Đồng chí Nguyễn Chí Hướng kết luận Hội nghị

  Minh Hằng/Ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội