Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân, giao tiếp

  01:47 24/07/2015

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2639

  Thực hiện kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt, từ ngày 20-25/7/2015, Văn phòng Học viện phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân, giao tiếp cho cán bộ, công chức Học viện.

  Tham gia khóa học có 40 học viên là cán bộ, công chức làm công tác lễ tân văn phòng, lễ tân ngoại giao đến từ các đơn vị trực thuộc Văn phòng Học viện và Vụ Hợp tác quốc tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện đã tới dự phiên khai giảng và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí khẳng định, trong những năm qua, Học viện luôn đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác lễ tân nhưng hiện nay trước những yêu cầu và tình hình mới, công tác lễ tân của Học viện cần làm tốt hơn trên tinh thần vừa kế thừa truyền thống vừa đổi mới theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc trường Đảng. Do đó, theo đồng chí, việc mở lớp bồi dưỡng này là cần thiết để từng bước nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ làm công tác lễ tân của Học viện.

  Với nhận thức trên, chương trình lớp học được thiết kế gọn nhẹ nhưng thiết thực, kết hợp giữa các buổi báo cáo chuyên sâu về kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ lễ tân văn phòng với nghiên cứu thực tế tại địa phương nhằm giúp học viên hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của công tác lễ tân trong xây dựng hình ảnh cơ quan, hiểu rõ yêu cầu đối với công tác lễ tân và vận dụng tốt những quy trình nghiệp vụ cơ bản đó vào thực tiễn của đơn vị.

  Một số hình ảnh Lớp đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bắc Ninh:


  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện đưa Lớp bồi dưỡng đến thăm và làm việc tại báo Bắc Ninh

  Minh Hằng/Ảnh: Phòng Hành chính

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội