Hội khảo khoa học chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hòa Bình năm 2018

  16:08 12/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5096

  Ngày 10/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hòa Bình đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hòa Bình năm 2018. Dự hội thảo có PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

                                                                         Toàn cảnh hội thảo

  Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là một trong những công cụ đo lường khách quan, dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân về hoạt động của các cấp chính quyền. Bộ chỉ số PAPI được tiếp nhận là một công cụ hữu hiệu đo lường kết quả hoạt động của bộ máy chính quyền, chỉ ra những mặt thành công và chưa thành công trong công tác lãnh đạo, quản lý.

  Kết quả chỉ số PAPI vừa được công bố cho thấy, Hòa Bình nằm trong nhóm tỉnh đạt điểm trung bình cao của cả nước. Trong đó có một số trục nội dung như: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, cung ứng dịch vụ công, quản trị điện tử… nằm trong nhóm cao nhất của cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số trục nội dung nằm trong nhóm trung bình thấp hoặc thấp của cả nước như: trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, hiệu quả quản trị môi trường…

  Cụ thể (thang điểm 10): việc tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,88 điểm; công khai minh bạch đạt 5,42 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân 4,85 điểm; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 6,13 điểm; thủ tục hành chính công 7,32 điểm; cung ứng dịch vụ công 7,31 điểm; quản trị môi trường 3,89 điểm; quản trị điện tử 3,66 điểm…

  Tại hội thảo, các nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã trao đổi, thảo luận về những thành công và chưa thành công trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ. Hội thảo cũng đã tập trung làm rõ các nguyên nhân của những hạn chế trên. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp tình hình của địa phương nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân về hoạt động của chính quyền./.

  Tác giả: Theo www.baohoabinh.com.vn, Minh Hằng dẫn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội