Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

  16:21 15/12/2017

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 166

  Ngày 14/12/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 06 điểm cầu ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

  Tại các điểm cầu, dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Học viện trực thuộc, lãnh đạo Ban Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và  toàn thể cán bộ làm công tác thanh tra tại các đơn vị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Thị Báo, Chánh Thanh tra Học viện đã thay mặt cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra trong hệ thống Học viện, trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết các mặt công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Thanh tra Học viện. Báo cáo đã nêu bật các kết quả đạt được trong năm 2017, đồng thời nêu rõ một số khó khăn, hạn chế trong công tác thanh tra.

  Năm 2017, công tác thanh tra Học viện đã triển khai đúng phương hướng, nhiệm vụ được Giám đốc Học viện giao, hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu có hiệu quả cho Giám đốc trong công tác quản lý. Các nội dung thanh tra vừa đảm bảo tính toàn diện trên các mặt công tác thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Học viện, vừa chú trọng các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, quản lý tài sản, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Phòng Thanh tra của các Học viện trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả quản lý của lãnh đạo các Học viện trực thuộc.


                                                                       Toàn cảnh Hội nghị

  Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu về cơ bản nhất trí với bản dự thảo báo cáo. Đại diện Ban Giám đốc và phòng Thanh tra các Học viện trực thuộc đã giải trình một số nội dung trong báo cáo và nêu một số kiến nghị với Ban Giám đốc Học viện, Ban Thanh tra Học viện. Lãnh đạo các đơn vị chức năng ghi nhận và đánh giá cao các kết quả của công tác thanh tra năm 2017, đề nghị lãnh đạo Ban Thanh tra trong năm 2018 tiếp tục tăng cường chỉ đạo phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác và trong việc tham mưu Giám đốc Học viện sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý.

  Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Thị Báo, Chánh Thanh tra, thay mặt Ban Thanh tra tiếp thu các kiến nghị của đại biểu để báo cáo Giám đốc Học viện và mong muốn trong thời gian tới, Ban Giám đốc và phòng Thanh tra các Học viện trực thuộc, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp để công tác thanh tra đạt kết quả cao.

  Hội nghị kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin: Ban Thanh tra; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội