THANH TRA

 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2007

  Từ ngày 7 đến ngày 12/5/2007, tại Trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra cho các cán bộ làm công tác thanh tra của toàn hệ thống Học viện và 64 Trường Chính trị tỉnh, thành phố.

 • Công tác Thanh tra của Học viện Quý I/2007

  Phân công cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra, Tổ công tác do Ban Giám đốc và Đảng uỷ thành lập và tiến hành Xử lý có kết quả một số vụ việc nổi cộm ở Học viện; tổ chức xác minh thông tin phản ánh về vi phạm của cán bộ, giảng viên; phối hợp với Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Học viện Khu vực I, Học viện Khu vực III thanh tra theo đơn thư và các quyết định của Giám đốc Học viện...

 • Hội thảo "Công tác thanh tra năm học 2006 - 2007"

  Hội nghị đã nhận được hơn 20 bài viết tham luận về các nội dung triển khai  công tác thanh tra, những ý kiến phát biểu tại cuộc hội thảo và các tham luận của đại biểu xoay quanh vấn đề về nội dung, sự phối hợp của thanh tra.

 • Thông báo ngày 7/11/2006 về thanh tra, kiểm tra thường xuyên

  Ban Thanh tra Học viện tiến hành thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra về giáo dục - đào tạo tại Học viện trung tâm và các Học viện chính trị khu vực những nội dung sau đây sau đây: * Việc thực hiện Quyết định số 80/QĐ-HVCTQG và Quyết định số 685/2006/QĐ-HVCTQG; * Việc thực hiện Quy chế giảng viên; Quy chế học viên và Quy chế chủ nhiệm lớp ở tất cả các hệ lớp; * Công tác tổ chức thi và làm bài thi học phần, thi tốt nghiệp;

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội