THANH TRA

 • Ban Thanh tra nhân dân Học viện nhiệm kỳ 2017-2018 tổ chức họp thường kỳ Qúy IV/2017

  Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2017, ngày 17/10/2017, Ban Thanh tra nhân dân Học viện nhiệm kỳ 2017-2018 đã tiến hành phiên họp thường kỳ tại Trung tâm Học viện với sự tham gia của 6/7 thành viên. Đồng chí Nguyễn Mậu Tuân, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản lý luận chính trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện, Trưởng ban Thanh tra nhân dân Học viện chủ trì cuộc họp. 

 • Bế giảng Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2017

  Chiều 27/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2017 dành cho các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra của Đảng ủy, thanh tra nhân dân trong toàn hệ thống Học viện và các Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 • Khai giảng Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2017

  Sáng 25/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2017 dành cho các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 • Thông tin công tác thanh tra quý II năm 2017

  Thực hiện Quyết định số 3292/QĐ-HVCTQG ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Học viện, cán bộ Ban Thanh tra đã thực hiện 149 lượt thanh tra thường xuyên, gồm: 131 lượt thanh tra việc tổ chức thi, kiểm tra và 18 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp,v.v..

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội