THANH TRA

  • Khai giảng Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2017

    Sáng 25/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2017 dành cho các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

  • Thông tin công tác thanh tra quý II năm 2017

    Thực hiện Quyết định số 3292/QĐ-HVCTQG ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Học viện, cán bộ Ban Thanh tra đã thực hiện 149 lượt thanh tra thường xuyên, gồm: 131 lượt thanh tra việc tổ chức thi, kiểm tra và 18 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp,v.v..

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội