THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  • Ghi nhận từ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh

    Với bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã có những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trường đã được Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Học viện, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh…

  • Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ: Phát huy thế mạnh để thành công

    Nhiều lần được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã không ngừng phát huy thế mạnh, sự đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động của cán bộ, giảng viên, người lao động để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội