THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  • Hạt nhân của Phong trào thi đua

    Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết về PGS,TS Lê Văn Đính - một trong năm điển hình tiên tiến của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

  • Sự học không bao giờ ngừng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

    Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết về TS. Đào Ngọc Báu - một trong năm điển hình tiên tiến của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội