Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 25/8, đoàn công tác của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức hoạt động về nguồn, an sinh xã hội tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh ...

Chiều ngày 24/7/2018, tại  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Khối thi đua các Ban Đảng và cơ quan của Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trao đổi nghiệp vụ ...

Ngày 11/6, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Khối Thi đua các Ban Đảng và cơ quan Đảng đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên cơ quan đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...

Ngày 11/6, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Khối Thi đua các Ban Đảng và cơ quan Đảng đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên cơ quan đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/KTĐCCQCĐ ngày 27-02-2017 của Khối Thi đua các cơ quan của Đảng về chương trình công tác năm 2017, ngày 20-4-2018, tại trụ sở Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Khối Thi đua các ...