Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

  14:29 06/11/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2280

  Sáng ngày 6/11/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 cho đối tượng là các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách hoặc phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị tại Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.

  Dự hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện; đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban các Học viện trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện, cùng các đồng chí phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Học viện.

                                       PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại Hội nghị tập huấn

  Phát biểu khai mạc hội nghị PGS,TS Nguyễn Duy Bắc cho biết trong năm 2018 Học viện có sự thay đổi về cơ cấu chức năng, nhiệm vụ  theo Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, Học viện là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

  Tại Hội nghị tập huấn, bên cạnh việc nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề: “Một số nội dung cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, Thông tư 08/TT-BNV ngày 27/10/2017”, chuyên đề “Báo cáo thực tế kết quả về công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Học viện Chính trị khu vực II”, các đại biểu dự họp sẽ cùng trao đổi, thảo luận về Dự thảo Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức kết hợp bình xét thi đua năm 2018; về Giải thưởng Lý luận chính trị của Học viện; và nghe các báo cáo viên trực tiếp trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Học viện năm 2018.

  Để đảm bảo chất lượng Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị các đại biểu tham dự thực hiện nghiêm túc kế hoạch chương trình đã đề ra; cùng học hỏi kiến thức mới và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai công tác thi đua khen thưởng ở đơn vị. Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện sẽ tiếp thu ý kiến góp ý, đề xuất của các đồng chí để nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại Học viện, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

                                               Các đại biểu tham luận tại hội nghị

  Tác giả: Tin, ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội