Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương thực hiện kiểm tra, giám sát nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại Học viện

  08:44 22/11/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1899

  Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 27/7/2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, sáng ngày 21/11/2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Học viện.

  Tham dự đoàn kiểm tra, có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn; TS Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy viên Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng đoàn và các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ các Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương (đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2017), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

  Về phía Học viện có đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện và các đồng chí ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ.

                    Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc 

   Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, trong đó đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật mà Học viện đã đạt được như: tiến hành sắp xếp, tổ chức bộ máy của Học viện và các đơn vị trực thuộc theo hướng tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ban hành bộ giáo trình mới về đào tạo cao cấp lý luận chính trị; tổ chức hoàn thiện đề án “Chỉnh sửa, bổ sung chương trình, biên soạn giáo trình đại học chính trị văn bằng hai”; triển khai thực hiện nhiều đề tài, đề án có tầm ảnh hưởng lớn như Đề án “Những giải pháp đột phá nhằm thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng”, nghiệm thu chương trình “Nghiên cứu các luận cứ khoa học để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở nước ta”, Xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”… Đặc biệt, trong công tác thi đua, khen thưởng là Đề án “Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua”.

  Căn cứ vào các văn bản, Quy chế Thi đua - Khen thưởng và tình hình thực tế, TS Ngô Thị Hải Anh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ đã giải đáp các thắc mắc do đoàn kiểm tra nêu ra ở các nội dung cụ thể: giải pháp để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; công tác khen đột xuất đối với các tập thể, cá nhân thuộc Học viện; vấn đề tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; việc thực hiện đưa chuyên đề thi đua khen thưởng vào chương trình giảng dạy cao cấp và trung cấp lý luận chính trị; công tác tập huấn và các hoạt động kiểm tra của Học viện.

  Các đồng chí ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp Bộ của Học viện cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các nội dung sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn như: Quy định về thứ tự trao tặng các hình thức khen thưởng, danh hiệu vinh dự; Sửa đổi Khoản 11, Điều 1 Thông tư 08/2017/TT-BNV về quy định hình thức khen thưởng cấp Nhà nước có danh hiệu Cờ Thi đua Chính phủ; Mở rộng đối tượng được tặng các Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước như khoa, ban, phòng; đề nghị Học viện là đơn vị được xét tặng Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho cán bộ, giảng viên thuộc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương….

                                                                    Toàn cảnh buổi làm việc

  Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả các mặt công tác Học viện đã đạt được trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí cũng đặc biệt ghi nhận sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Học viện trong việc chỉ đạo thực hiện các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng; sự sáng tạo của Học viện trong việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động song vẫn gắn với đặc thù riêng của trường Đảng. Tại buổi làm việc, đồng chí đề nghị Học viện cần tiếp tục duy trì việc thực hiện nền nếp công tác thi đua, khen thưởng; tích cực tham gia các hoạt động của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương cũng như duy trì hoạt động hiệu quả của 10 Cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh… Các kiến nghị, đề xuất của Học viện sẽ được Đoàn kiểm tra tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, giải quyết.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra và khẳng định công tác thi đua, khen thưởng luôn được Học viện coi là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Trong thời gian tới, Lãnh đạo Học viện sẽ tăng cường sự chỉ đạo và phối hợp thực hiện các mặt công tác để đưa hoạt động thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu; tiếp tục các hoạt động tuyên truyền, nhân rộng Điển hình tiên tiến; công tác giảng dạy và nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về thi đua, khen thưởng.

  Ban Thi đua - Khen thưởng

  Tác giả: Bùi Kim Thanh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội