Quyết định số: 2167-QĐ/HVCTQG về việc tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện

  08:51 02/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2782

  Tại Quyết định số: 2167-QĐ/HVCTQG, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 56 cá nhân thuộc Học viện đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (năm 2017 và 2018). Danh sách tại phụ lục kèm theo. Chi tiết Toàn văn Quyết định số 2167-QĐ/HVCTQG: xem tại Trang tin Nội bộ

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội