Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”

  16:12 06/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 15254

  Thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 15/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 71, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chiều ngày 6/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Học viện; các đồng chí Thường trực Công đoàn Học viện, uỷ viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc và đại diện các Học viện trực thuộc; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các đơn vị chức năng và viện chuyên ngành trực thuộc Học viện; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Thay mặt Ban Giám đốc Học viện và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện khẳng định: Hội nghị Sơ kết thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW diễn ra trong bối cảnh cả nước đang kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là dịp quan trọng để chúng ta nhìn nhận lại công tác thi đua, khen thưởng của Học viện.

                                         GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị

  Đồng chí đánh giá, trong những năm qua, các hoạt động thi đua, khen thưởng của Học viện có nhiều thuận lợi, thường xuyên bám sát được tinh thần thi đua cách đây 71 năm kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc thi đua. Học viện đã thực hiện tốt việc tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương - Đồng bộ - Đổi mới - Hiệu quả”, “Đột phá - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả”, “Dân chủ - Sáng tạo - Đồng bộ - Chất lượng”… đều có nội dung thiết thực nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao đối với kết quả tham gia cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Khối các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức.

  Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu, công tác thi đua cần phải thiết thực, cụ thể hơn nữa; thi đua là phải có kỷ cương, kỷ luật, phải xử lý những tình huống đi ngược lại những phong trào chung của Học viện; phải có thái độ rõ ràng trong việc ủng hộ cái tốt, lan toả những tấm gương tốt nhưng đồng thời phải rất quyết liệt xử lý đối với những hiện tượng không phù hợp. Ý nghĩa của việc sơ kết nằm ở nhận thức của cấp uỷ, người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị để từ đó lan toả tinh thần đó đến với cán bộ, viên chức và người lao động.

  Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW giai đoạn 2014 - 2019, Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Giai đoạn 2014 - 2019, Học viện có sự thay đổi, chuyển giao lãnh đạo, điều này tác động đến định hướng công tác chỉ đạo các hoạt động thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của Học viện còn thiếu so với yêu cầu thực tế; tính chất chuyên môn, nghiệp vụ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện đa dạng, phong phú nên việc xây dựng tiêu chuẩn thi đua, lượng hoá thành tích trong bình xét danh hiệu thi đua gặp nhiều khó khăn; quá trình tham mưu ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện các phong trào cũng gặp khó khăn.

  Mặc dù có nhiều khó khăn, song, công tác thi đua, khen thưởng của Học viện cũng đã gặt hái được nhiều thành tích trên các mặt công tác. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, thời gian tới, Học viện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng các phong trào thi đua có nội dung và tiêu chí phù hợp với điều kiện đặc thù của các đơn vị tại Học viện; nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc tự học, tự nghiên cứu.

  Đối với phương hướng, nhiệm vụ của giai đoạn 2019 - 2024, Đảng uỷ Học viện tiếp tục quán triệt các cấp uỷ thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật thi đua, khen thưởng hiện hành; hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, công tác tổ chức phong trào thi đua trong nhiệm vụ đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, tài chính hậu cần; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thi đua, khen thưởng; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của Học viện.

  Tại Hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể đã được nhận các danh hiệu thi đua. TS Nguyễn Thành Khải, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Vụ Tổ chức - Cán bộ và Ban Công tác – Đoàn thể đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Học viện Chính trị khu vực II, Ban Công tác - Đoàn thể, đồng chí Đinh Văn Trung (Ban Công tác - Đoàn thể), đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Như (Học viện Chính trị khu vực II), đồng chí Phạm Văn Hoà (Học viện Chính trị khu vực III) được trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đã có thành tích trong cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

  Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho TS Nguyễn Thành Khải

  Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị

                PGS,TS Lê Quốc Lý trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện cho các cá nhân

  Thừa ủy quyền, PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện cho các cá nhân tại đơn vị

  Thừa ủy quyền, PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện cho các cá nhân tại đơn vị

  Tác giả: Tác giả: Đỗ Dung & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội