Quy chế Xét, công nhận giải pháp có hiệu quả trong công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  14:23 10/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4236

  Toàn văn Quy chế xem tại link dưới đây:

  Tác giả: Ban thi đua Khen thưởng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội