Kế hoạch 466-KH/HVCTQG về Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2020-2025

  08:37 19/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3704

  Tác giả: TĐKT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội