Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2019

  17:21 25/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2847

  Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 25/9/2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2019”.

  Dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị trực thuộc; cùng các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công tác thi đua – khen thưởng của các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện. 

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu khai mạc Hội nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện khẳng định, nội dung tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2019 là rất thiết thực và quan trọng trong bối cảnh Giám đốc Học viện mới ban hành Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng, Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp của Học viện và Quy chế xét, công nhận giải pháp có hiệu quả trong công tác. Vì vậy, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung tìm hiểu, trao đổi về những nội dung mới trong công tác thi đua – khen thưởng của Học viện, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác thi đua – khen thưởng gắn với công tác đánh giá cán bộ tại đơn vị.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc cũng nhấn mạnh, phong trào thi đua năm 2019 do Giám đốc Học viện phát động với chủ đề “Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Hiệu quả” đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong những tháng qua, nhất là với việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống vẻ vang của Học viện và các hoạt động hướng tới 70 năm. Trong thời gian còn lại của năm 2019, với chủ đề “Dân chủ, Kỷ cương, Gương mẫu, Sáng tạo, Hiệu quả”, đồng chí Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Học viện đề nghị và mong muốn các đơn vị trực thuộc, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn hệ thống tiếp tục hướng ứng, tham gia đông đảo, tạo vị thế thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt. Trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, các cơ quan đơn vị cần chủ động triển khai các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của từng cơ quan đơn vị và của toàn hệ thống Học viện.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm thay mặt Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện giới thiệu một số nội dung mới tại Hội nghị

  Thay mặt Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đã giới thiệu một số nội dung mới trong công tác thi đua – khen thưởng và việc thực hiện đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2019 của Học viện. Theo PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, năm 2018 và năm 2019, Học viện đã và sẽ tiếp tục thực hiện việc cải cách hành chính trong công tác thi đua - khen thưởng, kết hợp giữa đánh giá cán bộ, công chức, viên chức với bình xét các danh hiệu thi đua. Việc kết hợp các kết quả này là cơ sở cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đồng thời làm cơ sở cho việc bình xét xác đáng, thực chất các danh hiệu thi đua của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và của từng cơ quan đơn vị trực thuộc Học viện nhằm “khen đúng, thưởng xứng”.

  Tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cũng đã công bố và quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ V giai đoạn 2020-202 và khái quát một số nội dung về kế hoạch triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, trong 70 năm qua, Học viện đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, giành độc lập dân tộc và sự nghiệp đổi mới của đất nước, song Học viện vẫn còn nhiều việc phải làm để xứng đáng với kỳ vọng và mong đợi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Vì vậy, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm mong muốn, với những nội dung quan trọng của Hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ có nhiều ý kiến đề xuất để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi đua – khen thưởng, công tác đánh giá cán bộ tại Học viện, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho Học viện, nhất là trong việc quán triệt và thực hiện phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện vừa qua.

  Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và tâm huyết, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2019 của Học viện, cũng như những nội dung thiết thực để Giám đốc Học viện ban hành quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2019./.

  Tác giả: Minh Hằng & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội