Kế hoạch số: 34-KH/HVCTQG về Tổ chức Hội thi "Giảng viên giỏi" lần thứ IV năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  09:27 13/02/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2319

  Tác giả: Ban Thi đua - Khen thưởng

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội