Thông báo số: 279-TB/HVCTQG Kết luận họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V (2020-2025)

  09:39 05/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 822

  Tác giả: TĐKT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội