Thông báo số: 286-TB/HVCTQG về tình hình xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 2020

  07:45 11/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 875

  Tác giả: TĐKT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội