THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  • Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

    Sáng ngày 6/11/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 cho đối tượng là các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách hoặc phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị tại Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội