THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  • Cụm thi đua số 8 tổ chức giao lưu thể thao chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949 - 2019)

    Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/HVCTQG, ngày 30/01/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức, triển khai phong trào thi đua các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2019, sáng ngày 04/6/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị Cụm trưởng, Cụm thi đua số 8 tổ chức giao lưu thể thao (thi đấu cầu lông) giữa cán bộ, công chức, viên chức các trường Chính trị trong Cụm thi đua số 8, nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019).

  • Cụm thi đua số 8 tổ chức Tọa đàm "Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh"

    Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/HVCTQG, ngày 30/01/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương năm 2019; Hướng dẫn số 101-HD/HVCTQG, ngày 04/3/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức Tọa đàm "Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh" (1949-2019) tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kế hoạch số 07-KH/CTĐ8, ngày 19/3/2019 về việc tổ chức tọa đàm và giao lưu thể thao cụm thi đua số 8 năm 2019

  • Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”

    Thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 15/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 71, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chiều ngày 6/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội