THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  • Cụm thi đua số 4 triển khai phong trào năm học 2017-2018

    Chiều 6-10-2017, tại Trường Chính trị tỉnh Thái Bình, Cụm thi đua số 4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ký kết giao ước thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng, năm học 2017-2018. Đồng chí Đặng Trọng Thăng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự Lễ ký kết. Tham dự có lãnh đạo Ban Thi đua-khen thưởng Học viện và đại biểu Vụ Các trường chính trị.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội