* Thời gian: 7 giờ 45 phút ngày 04-4-2007 * Địa điểm: Hội trường số 3 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 1299/2006/QĐ-CTN, Quyết định số 1300/2006/QĐ-CTN ngày 23-11-2006, Quyết định số 28/2007/QĐ-CTN ngày 08-01-2007 của Chủ tịch nước về việc truy tặng và tặng thưởng Huân chương ...

* Tổ chức, động viên tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đăng ký thi đua năm học 2006 -2007.Sau khi tổ chức đăng ký, đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen ...

Thường trực Hội đồng thi đua xin gửi các đồng chí danh sách những trường hợp đã đăng ký danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua năm học 2006 - 2007. Nếu đơn vị, cá nhân nào có ý kiến gì ...

* Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương đợt năm 2006: - Các đơn vị tổ chức xét, đề nghị Giám đốc Học viện tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị trong tháng 12/2006. - Các đơn vị tổng hợp ...

Theo Quyết định 436/2006/QĐ-CTN ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có 1 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích ...

Ngày 22-6-2006, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Học viện đã họp và bình xét; kết quả lấy phiếu tán thành như sau:

Trên cơ sở kết quả bình xét thi đua năm học 2005 - 2006 của các đơn vị thuộc Trung tâm Học viện, Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng các danh hiệu

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:47
  • Hôm nay: 212
  • Tháng hiện tại: 44406
  • Tổng lượt truy cập: 44406
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội