THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 • Mẫu các văn bản về bình xét danh hiệu thi đua năm học 2006 - 2007

  Nhằm tạo điều kiện tốt cho các đơn vị trong việc bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2006 – 2007, Website Học viện giới thiệu các Mẫu văn bản về  bình xét danh hiệu thi đua năm học 2006- 2007. -    Bản tóm tắt thành tích -    Bản tổng hợp thành tích của các cá nhân

 • Lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh

  Tới dự Lễ truy tặng có GS Nguyễn Đức Bình, nguyên Giám đốc Học viện; GS Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện; PGS,TS Vũ Đình Hòe, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Đảng ủy, Công đoàn và đại diện gia đình đồng chí Vũ Vinh Thiệu và Phạm Bá Thuyên.

 • Công văn số 340/HVCTQG ngày 24/4/2007 của Giám đốc Học viện về việc đăng ký thi đua

  Theo thông báo của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về thời gian đăng ký danh hiệu "Cờ Thi đua của Chính phủ" năm 2007 đối với các tập thể, Văn phòng Học viện đề nghị thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào thành tích của đơn vị mình, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định tại điều 25 của Luật Thi đua Khen thưởng, lập bản đăng ký với Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện, gửi về Phòng Thi đua, Khen thưởng và Truyền thống. Hạn cuối nhận bản đăng ký là ngày 07 tháng 5 năm 2007.

 • Thông báo số 97/TB-HVCTQG về kết luận của Giám đốc tại Hội thảo công tác thi đua, khen thưởng

  Việc bình bầu các danh hiệu thi đua phải nghiêm túc, tránh nể nang, bảo đảm thực chất và tác dụng của danh hiệu thi đua. Phải bám chắc vào những nội dung được đưa ra tại Hội nghị phát động thi đua toàn Học viện tháng 10 năm 2006, đặc biệt là nội dung hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Việc bình xét phải phân loại được tập thể và cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với cá nhân, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo đảm các tiêu chuẩn khác như trong quy chế thi đua đề ra mới được bình xét là lao động tiên tiến.

 • Danh sách các đồng chí được truy tặng, tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

  Căn cứ Quyết định số 1299/2006/QĐ-CTN, Quyết định số 1300/2006/QĐ-CTN ngày 23-11-2006, Quyết định số 28/2007/QĐ-CTN ngày 08-01-2007 của Chủ tịch nước về việc truy tặng và tặng thưởng Huân chương Độc lập và căn cứ theo Quyết định số 30/2007/QĐ-CTN ngày 08-01-2007của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương lao động. Phòng Thi đua khen thưởng và Truyền thống thông báo danh sách các đồng chí được Chủ Tịch nước truy tặng, tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động.

 • Tổ chức phát động và đăng ký thi đua năm học 2006 - 2007

  * Tổ chức, động viên tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đăng ký thi đua năm học 2006 -2007.Sau khi tổ chức đăng ký, đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện. Hồ sơ gồm: - Biên bản hội nghị phát động phong trào thi đua của đơn vị; - Danh sách và nội dung đăng ký danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội