THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 • Quyết định về việc tặng Bằng khen

  Tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 64 cá nhân thuộc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2006-2010.(Có danh sách kèm theo)

 • Kế hoạch hoạt động thi đua tổng thể năm học 2009 - 2010 của Thường trực Hội đồng thi đua

  Động viên mọi tập thể, cá nhân phát huy truyền thống 60 năm của Học viện, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Học viện chào mừng: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Học viện, 80 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2010); 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MInh (19-5-2010); Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

 • Kế hoạch tổng thể hoạt động thi đua - khen thưởng Học viện năm học 2010 - 2011

  Mục tiêu chung của phong trào thi trong năm học 2010-2011 là đổi mới chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và trình độ, kiến thức khoa học chuyên môn nghiệp vụ cao lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Học viện, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 và 2011.

 • Thông báo Kết luận họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện

  Ngày 18-8-2010, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã họp, thảo luận bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2009-2010, công tác khen thưởng và một số vấn đề liên quan khác. Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua- khen thưởng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã kết luận.

 • Thông báo về việc hoãn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến tại trung tâm Học viện

  Do đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh bận công tác đột xuất nên không thể tiến hành Hội nghị Điển hình tiên tiến tại Trung tâm Học viện vào thời gian: 8h00, ngày 21 tháng 8 năm 2010 như Giấy mời. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng xin thông báo tới tất cả các đồng chí đại biểu, các đồng chí trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung tâm Học viện biết.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội