TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo

    Ngày 15/9/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo cho đồng chí Trần Quang Phú, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Quản lý thuộc Viện Kinh tế. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội