TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  Chiều 30/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với PGS,TS Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc điều hành Học viện Báo chí và Tuyên truyền. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

 • Công bố Quyết định về công tác cán bộ của Viện Xây dựng Đảng

  Sáng ngày 21/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Viện Xây dựng Đảng. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Thông tin khoa học

  Chiều ngày 7/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Thông tin khoa học đối với TS Nguyễn Mạnh Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

 • Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV

  Chiều ngày 31/5/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đối với TS Lê Xuân Tạo. Do tình tình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước, buổi Lễ đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thành phố Hà Nội) và Học viện Chính trị khu vực IV (thành phố Cần Thơ).

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội