Chiều ngày 20/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật cho PGS,TS Trương Hồ Hải. GS,TS Nguyễn ...

Chiều ngày 20/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính cho đồng chí Nguyễn Xuân Trường. Dự ...

Sáng ngày 29/01/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Học viện đại diện phía Nam cho đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân.

Chiều ngày 28/01/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng cho PGS,TS Nguyễn Minh Tuấn.

Chiều ngày 10/11/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sau một thời gian tổ chức, sắp xếp, cơ cấu lại các ...

Chiều 08/10/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cho PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu. GS,TS Nguyễn ...

Chiều ngày 08/10 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính cho đồng chí Hoàng Anh Hoàng. GS,TS Nguyễn Xuân ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:81
  • Hôm nay: 1353
  • Tháng hiện tại: 41553
  • Tổng lượt truy cập: 41553
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội