TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 • Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

  Chiều 20/4/2021, tại Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trao Quyết định.

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Triết học

  Chiều ngày 13/04/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Viện Triết học. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

 • Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị

  Sáng 02/4/2021 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị cho đồng chí Nguyễn Mậu Tuân. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ; cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế

  Sáng ngày 29/3/2021 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ; cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Vụ Hợp tác quốc tế.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội