Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Vụ Quản lý đào tạo

  09:17 03/10/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4815

  Thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sau một thời gian tổ chức, sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chiều ngày 02/10/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Học viện, và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Vụ Quản lý đào tạo.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đồng chí lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo

  Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TS Trương Công Đắc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ đã công bố các Quyết định bổ nhiệm, cụ thể: PGS,TS Hoàng Anh giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo tạo; các đồng chí: PGS,TS Phạm Minh Anh, TS Đậu Tuấn Nam, TS Nguyễn Văn Lượng và PGS,TS Phạm Thị Túy giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm. Theo tinh thần Quyết định số 145-QĐ/TW, Vụ Quản lý đào tạo được cơ cấu lại trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị đào tạo cũ gồm: Vụ Quản lý đào tạo, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

                                                     GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ

  Phát biểu tại buổi Lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chúc mừng PGS,TS Hoàng Anh và 04 đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo được bổ nhiệm chức vụ mới và nhấn mạnh, đây là bước quan trọng trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI và Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, trên cương vị công tác mới, các đồng chí lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo sẽ trở thành hạt nhân đoàn kết, quy tụ, gắn bó tập thể đơn vị cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; mong muốn cán bộ công chức đơn vị ủng hộ ban lãnh đạo mới, phát huy tinh thần, nhiệt huyết, hóa thân vì công việc.

  Thay mặt ban lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo, phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS,TS Hoàng Anh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự giúp đỡ, đồng hành của lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, công chức Học viện đối với cá nhân đồng chí và tập thể lãnh đạo Vụ Quản ý đào tạo trong những năm qua. Ý thức sâu sắc về niềm vinh dự và trách nhiệm nặng nề trên cương vị mới, PGS,TS Hoàng Anh xin hứa sẽ tiếp thu, quán triệt sâu sắc và hiện thực hóa các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện trong công việc của đơn vị, xây dựng một tập thể đoàn kết, trách nhiệm và hiệu quả./.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện và đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Học viện tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo

  Tác giả: Tin: Bùi Thanh; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội