Thông báo số: 31-TB/HVCTQG Về kết quả xét thăng hạng viên chức ngạch cao cấp năm 2018.

  17:59 08/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2595

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội