Lễ công bố Quyết định kết nạp Chi hội Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  10:16 29/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4153

  Sáng ngày 29/10/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp Chi hội Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; PGS,TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; TS Nguyễn Mạnh Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, Học viện Chính trị Công an Nhân dân; Trung tâm Thông tin thư viện, Đại học Nội vụ Hà Nội, Đại học Lao động Xã hội và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Đồng chí Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam công bố các Quyết định

  Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam công bố và trao các Quyết định về việc kết nạp Chi hội Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào Hội Thư viện Việt Nam và Quyết định công nhận Ban Chấp hành Chi hội Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Theo các Quyết định nêu trên, Chi hội Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là hội viên tập thể chính thức của Hội Thư viện Việt Nam gồm 75 hội viên. Danh sách Ban Chấp hành Chi hội Thư viện Học viện gồm 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trưởng phòng Thông tin, tư liệu và thư viện, Viện Thông tin khoa học giữ chức Chi Hội trưởng; các đồng chí Chi hội phó gồm: đồng chí Lưu Quang Đà, Phó Trưởng Phòng Thông tin, tư liệu, Viện Thông tin khoa học; đồng chí Vũ Thị Hồng Luyến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đồng chí Phan Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Chính trị khu vực II và 05 đồng chí Ủy viên.

  Thay mặt lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Giới bày tỏ vui mừng khi Chi hội Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trở thành thành viên Hội Thư viện Việt Nam và chúc mừng 09 đồng chí có tên trong Ban Chấp hành Chi hội.

  Đồng chí cho rằng có được kết quả này trước hết là do có sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Học viện cũng như sự triển khai khẩn trương từ phía Viện Thông tin khoa học. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Ban Giám đốc Học viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các trung tâm thư viện của Học viện phát triển, các thành viên trong Ban Chấp hành sẽ có những tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Học viện trong điều kiện kỷ nguyên số. Đồng thời, tin tưởng các cán bộ làm công tác thư viện của Học viện sẽ không ngừng phát huy phẩm chất, trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo trên mỗi vị trí công tác.

  Đồng chí Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam trao Quyết định cho Ban Chấp hành Chi hội

  Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

  Tác giả: Đỗ Dung, Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội